VOLG ONS

ma - vr 9.30 - 17.30

privacy policy / disclaimer

STUDIO PAF grafisch ontwerpen (Kamer van Koophandel 06079372), hierna te noemen STUDIO PAF, verleent u hierbij toegang tot www.studio-paf.nl “de website” en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, video, blogs en andere materialen.

STUDIO PAF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van STUDIO PAF.
Voor aanvragen kunt u het contactformulier in de website gebruiken.

STUDIO PAF spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van STUDIO PAF.

In het bijzonder is alle data op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan STUDIO PAF nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

privacy-statement

Als u uw gegevens achterlaat dan mag u er van uitgaan dat STUDIO PAF deze zorgvuldig behandelt. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden en slechtst gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen bij STUDIO PAF zelf of in het werkterrein van marketing, communicatie & sales of in uw werkrelatie met STUDIO PAF. U kunt u altijd afmelden voor mails van STUDIO PAF. STUDIO PAF houdt zich aan de geldende actieve wetgeving op gebied van privacy en persoonsgegevens en dat geldt ook bij opdrachten van de opdrachtgevers van STUDIO PAF.

auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij STUDIO PAF.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van STUDIO PAF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

STUDIO PAF

privacy policy

algemene voorwaarden

 

© copyright 2024 | studio paf